Преглед на файлове

gitignore

tags/Workshop-18-10-18
Paul Hollmann преди 5 години
родител
ревизия
36c58fc2c5
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      .gitignore

+ 2
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
*.b#*
*.s#*

Зареждане…
Отказ
Запис